Blog naszej kancelarii

Nowa książka dot. zamówień publicznych pod red. mec. Wasilewskiego

ksiazka-zamowienia-publiczne
Mamy przyjemność poinformować, że nakładem Wydawnictwa Think & Make wydano monografię naukową pod tytułem Zamówienia publiczne wczoraj, dziś i jutro, której redaktorem jest mec. Rafał R. Wasilewski.

Spis treści

Opublikowana monografia naukowa dotyczy prawa gospodarczego, a konkretnie specyficznej dziedziny prawa, jaką jest prawo zamówień publicznych. Wśród zagadnień poruszanych na łamach monografii znalazły się takie tematy, jak m.in. zmowy przetargowe, elektronizacja zamówień publicznych, administracyjnoprawne aspekty kontroli zamówień publicznych, środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych oraz wpływ pandemii COVID-19 na zamówienia publiczne. Poszczególne rozdziały monografii poruszają tematykę prawa gospodarczego materialnego oraz procesowego, a także odnoszą się do najnowszych zmian prawa zamówień publicznych oraz praktyki stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Dr Rafał R. Wasilewski jako doktor nauk prawnych oraz radca prawny prowadzący kancelarię prawa gospodarczego specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym również prawie zamówień publicznych. O wcześniejszej publikacji mec. Wasilewskiego na temat prawa zamówień publicznych pisaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów.