wrzucanie piłki do kosza koszykarskiego

Prawo konkurencji: uczciwa konkurencja nie tylko na boisku (UOKiK)

Przedsiębiorca kojarzy się powszechnie z osobą prowadzącą działalność handlową, produkcyjną czy usługową. Mało kto zaklada, że uczestnicy sektora sportowego (organizacje sportowe, kluby sportowe) mogą być także postrzegane jako przedsiębiorcy, a ich działania podlegać kontroli organu ochrony konkurencji i konsumentów. Tymczasem Prezes UOKiK wszczął właśnie postępowanie antymonopolowe, mające ustalić, czy w koszykarstwie nie zawarto antykonkurencyjnego porozumienia.

stojące naprzeciwko monitory, z ekranów wystają dłonie dokonujące sprzedaży

Przedsiębiorca jako “konsument” (zmiany 1.01.2021)

Dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG przy zakupie jakichkolwiek towarów lub usług “na firmę” (gdy otrzymywały fakturę VAT na prowadzoną działalność gospodarczą) były traktowane jako profesjonaliści i nie korzystały z ochrony, do jakiej przywykli konsumenci. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący taką działalność gospodarczą (CEIDG) posiadają jednak wyższą ochronę przy zawieraniu umów jako kupujący. W dzisiejszym wpisie omówiono najważniejsze zmiany w prawie.