Poznaj naszą kancelarię

Profesjonaliści od prawa

książka

Rozwój i doskonalenie

Prawo się zmienia, a wraz z nim- my. Stale podnosimy swoje kompetencje w ramach szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz poprzez działalność naukową

Działalność naukowa

Równolegle z praktyką prawniczą rozwijamy się naukowo, zdobywając stopnie naukowe w zakresie prawa. Naszym przedmiotem zainteresowania naukowego jest prawo gospodarcze

Publikacje naukowe

Jesteśmy aktywni naukowo, a nasze prace dotyczące zagadnień prawnych ukazują się w renomowanych wydawnictwach (np. C.H. Beck) oraz prestiżowych czasopismach naukowych (np. Glosa, Przegląd Legislacyjny, Finanse Komunalne). Nasze prace są przywoływane przez innych autorów, a także w orzeczeniach sądowych

Członkostwo w organizacjach

Czynnie działamy w organizacjach prawniczych i gospodarczych. Jesteśmy członkami m.in. Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, Północnej Izby Gospodarczej

Bogate doświadczenie

Posiadamy bogate doświadczenie w branży prawniczej. Nasze doświadczenie to nie tylko prowadzenie kancelarii, ale także praca i działalność w sądach i różnego rodzaju urzędach, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech

Działalność ekspercka

Przedstawiciele kancelarii w różnego rodzaju inicjatywach występują w roli ekspertów z dziedziny prawa. Bierzemy udział w opiniowaniu projektów ustaw, przygotowujemy opinie, a także wyjaśniamy prawo w mediach (np. INFOR.pl)

O zespole kancelarii

W celu zapewnienia naszym Klientom najwyższych standardów pomocy prawnej do szeregów pracowników i współpracowników naszej kancelarii zapraszamy prawników wyróżniających się wiedzą merytoryczną, doświadczeniem oraz innymi istotnymi kompetencjami. Również prawnicy współpracujący z naszą kancelarią są specjalistami w swoich dziedzinach prawa (np prawie karnym czy prawie rodzinnym), dzięki czemu jesteśmy spokojni o sytuację naszych Klientów w sprawach, których samodzielnie nie prowadzimy. Na czele kancelarii stoi radca prawny dr Rafał R. Wasilewski – założyciel i właściciel kancelarii.​

Mecenas dr Rafał R. Wasilewski jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie (Sz-1610). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie kontynuował edukację prawniczą w ramach podyplomowych studiów zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia certyfikowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) oraz studiów Grundkenntnisse im deutschen Recht na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Po ukończeniu studiów doktoranckich i obronie rozprawy doktorskiej uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych i równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym (adiunktem) w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kontynuuje pracę naukową w obszarze prawa gospodarczego i kształci młodych adeptów prawa w ramach takich przedmiotów jak m.in. prawo gospodarcze publiczne, prawo ochrony konsumenta, prawo ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym czy prawo zamówień publicznych. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym monografii Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2020) oraz artykułów na łamach czasopism takich jak Przegląd Legislacyjny, Finanse Komunalne, Glosa czy Przegląd Prawa Publicznego. W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego koncentruje się na prawie gospodarczym, w szczególności prawie konkurencji. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w ramach zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (Sąd Okręgowy w Szczecinie), kancelariach radców prawnych, czy organach władzy publicznej zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Posługuje się językiem niemieckim oraz językiem angielskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

dr Rafał R. Wasilewski

radca prawny, założyciel kancelarii

Nasza kancelaria w mediach

Zespół naszej kancelarii jest obecny w mediach, wypowiadając się w roli ekspertów w kwestiach prawnych. Dotychczas specjalistyczne publikacje oraz komentarze eksperckie dotyczące prawa ukazały się w szczególności na stronach serwisów: INFOR, Bankier.pl oraz internetowej wersji czasopisma Pasieka. Radca prawny dr Rafał R. Wasilewski jest stałym współpracownikiem (ekspertem) portalu INFOR.

 

Dowiedz się więcej o publikacjach zespołu kancelarii (tych naukowych i w prasie)!