publikacja prawo radca prawny

Nowe publikacje prawnicze

Koniec roku okazał się być bardzo owocny w publikacje naukowe naszej kancelarii. Otóż na przełomie roku ukazały się aż 3 artykuły naukowe radcy prawnego dr Rafała R. Wasilewskiego w poważanych czasopismach prawniczych: Państwo i Prawo, Przegląd Legislacyjny oraz internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny.

wrzucanie piłki do kosza koszykarskiego

Prawo konkurencji: uczciwa konkurencja nie tylko na boisku (UOKiK)

Przedsiębiorca kojarzy się powszechnie z osobą prowadzącą działalność handlową, produkcyjną czy usługową. Mało kto zaklada, że uczestnicy sektora sportowego (organizacje sportowe, kluby sportowe) mogą być także postrzegane jako przedsiębiorcy, a ich działania podlegać kontroli organu ochrony konkurencji i konsumentów. Tymczasem Prezes UOKiK wszczął właśnie postępowanie antymonopolowe, mające ustalić, czy w koszykarstwie nie zawarto antykonkurencyjnego porozumienia.