Blog naszej kancelarii

Nowe publikacje prawnicze

publikacja prawo radca prawny
Koniec roku okazał się być bardzo owocny w publikacje naukowe naszej kancelarii. Otóż na przełomie roku ukazały się aż 3 artykuły naukowe radcy prawnego dr Rafała R. Wasilewskiego w poważanych czasopismach prawniczych: Państwo i Prawo, Przegląd Legislacyjny oraz internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny.

Spis treści

Państwo i Prawo – o zasadach proceduralnych

W numerze 12/2022 Państwa i Prawa pojawił się artykuł, który napisał radca prawny dr Rafał R. Wasilewski. Czasopismo jest jednym z najstarszych i najbardziej poważanych periodyków naukowych dla prawników. Opublikowany tam artykuł nosi tytuł Relacja zasad procesowych prawa przedsiębiorców oraz ogólnych zasad kodeksu postępowania administracyjnego. Tekst zajmuje się analizą współwystępowania w przepisach różnych zasad procesowych. W artykule tym zmierzano do odpowiedzi, jak w praktyce należy korzystać z zasad proceduralnych ogólnego postępowania administracyjnego, a kiedy z zasad prawa przedsiębiorców. Jak się okazuje, konstrukcja przepisów prowadzi do problemów i sytuacji, w których zastosowanie odpowiednich przepisów nie jest oczywiste. Zwłaszcza w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKiK. Może w nim dochodzić do sytuacji, że w jednym postępowaniu dojdzie do równoległego stosowania zasad procesowych z obydwu ustaw.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) – ugoda przed SOKiK

Skoro już mowa o Prezesie UOKiK, to w tej materii też mamy coś do powiedzenia. W numerze 3/2022 pojawił się artykuł naukowy, który również napisał radca prawny Rafał R. Wasilewski. Tym razem mówimy o tekście Ugoda w sprawie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zagadnienia wybrane. Ta praca mecenasa Wasilewskiego dotyczy stosunkowo nowych przepisów, które umożliwiają zawarcie przez Prezesa UOKiK i stronę postępowania ugody, gdy strona wniesie odwołanie od decyzji tego organu. Z powodu krótkiego obowiązywania przepisów, zawarto tylko jedną taką ugodę. Jednak przepisy nie są jednoznaczne i już teraz można zauważyć wiele kontrowersji, które przedstawiono w artykule. Artykuł można bezpłatnie przeczytać tutaj.

Przegląd Legislacyjny – koszty procesu

Nie tylko w postępowaniu antymonopolowym nowe zmiany powodują problemy dla praktyki. Otóż w Przeglądzie Legislacyjnym (numer 4/2022) radca prawny Rafał R. Wasilewski opublikował pracę z zakresu postępowania cywilnego. Artykuł nosi tytuł Zażalenie poziome przed sądem rejonowym jako sądem I instancji – wnioski de lege lata oraz postulaty de lege ferenda na temat kosztów zastępstwa procesowego. Praca ta analizuje obowiązujące zmiany w prawie związane z zażaleniami do innych składów sądu I instancji, gdy jest nim sąd rejonowy. Takie zażalenia rozpoznają sędziowie również z sądu rejonowego. Niestety, przepisy wprost nie regulują kwestii kosztów procesu. Na podstawie samych przepisów nie wiadomo, czy wygrana w takiej sprawie pozwoli na otrzymanie kosztów. W swojej pracy mecenas Wasilewski wskazuje na potrzebę zmian przepisów i proponuje konkretne rozwiązania,

dr Rafał R. Wasilewski