Dzięki zaangażowaniu zespołu naszej kancelarii zapewniamy naszym klientom indywidualne podejście do powierzanych nam spraw, koncentrując się na najbardziej optymalnych rozwiązaniach. Poświęcamy klientom wiele uwagi, aby w pełni zrozumieć ich sytuację i potrzeby. Nie trzymamy się sztywno utartych szlaków, a w skomplikowanych kwestiach szukamy także nieszablonowych rozwiązań, opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Nasze usługi są spersonalizowane, a nasi klienci otrzymują w pełni dopasowane do swoich potrzeb rozwiązania… szyte na miarę.

puzzle

Obsługa prawna

Porady i opinie prawne

Dokumenty, pisma, umowy, regulaminy

Spory sądowe

Sprawy administracyjne

Zamówienia publiczne

Świadczone przez kancelarię usługi prawne mają charakter kompleksowy. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno usługi jednorazowe (np. porada prawna w konkretnej sprawie, reprezentacja w sporze sądowym, przygotowanie albo zaopiniowanie umowy), jak i stałe (stała obsługa prawna, zwłaszcza dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych). Nauczeni doświadczeniem w kontaktach z klientami zapewniamy, że radca prawny (tak jak adwokat) może występować w sprawach sądowych w imieniu swoich mocodawców. Nasza kancelaria w dużej mierze zajmuje się właśnie procesami sądowymi – cywilnymi oraz gospodarczymi (zwłaszcza sprawy sądowe pomiędzy przedsiębiorcami). Podejmujemy się także zastępstwa w postępowaniach administracyjnych oraz wspieramy klientów w obszarze zamówień publicznych.

Obsługa prawna
Prowadzą Państwo firmę albo zarządzają urzędem? Chętnie udzielimy Państwu wsparcia, aby mogli Państwo zająć się rozwojem swoich przedsięwzięć, nie martwiąc się o kwestie prawne. Przygotujemy niezbędną dokumentację, zaprojektujemy umowy z kontrahentami, udzielimy wskazówek prawnych, a w razie potrzeby będziemy pomagać np. w sporach z kontrahentami, urzędami czy pracownikami.
Więcej o stałej obsłudze prawnej
Umowy, pisma, dokumenty
Nie potrzebują Państwo stałej obsługi prawnej, ale sporadycznej pomocy w przygotowaniu dokumentów? Na horyzoncie pojawił się duży kontrakt, ale mają Państwo obawy czy nie wiąże się z jakimś zagrożeniem dla spółki? Chętnie przygotujemy albo przeanalizujemy odpowiednie dokumenty i zadbamy o to, aby były zgodne z prawem i zabezpieczały Państwa interesy.
Reprezentacja przed sądami
Posiadamy uprawnienia do reprezentowania naszych Klientów przed wszelkimi sądami. Z chęcią poprowadzimy Państwa sprawę przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, własności intelektualnej, pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony konkurencji i konsumentów, zamówień publicznych czy administracyjnymi. Procesy sądowe to nasza codzienność.
Reprezentacja przed organami administracji
Chętnie podejmiemy się reprezentowania Państwa interesów w postępowaniach administracyjnych przed różnymi urzędami. Nieważne, czy chcą Państwo uzyskać koncesję, czy chronić swoich interesów w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKiK - będziemy służyć naszą wiedzą i doświadczeniem.
Porady i opinie prawne
Mają Państwo wątpliwości, co zrobić, aby postąpić zgodnie z prawem? Chcą Państwo sprawdzić, jakie kroki prawne można podjąć? Chętnie udzielimy Państwu bieżących porad prawnych lub przygotujemy - w bardziej skomplikowanych zagadnieniach - opinię prawną.
Zamówienia publiczne
Prawo zamówień publicznych jest szczególną dziedziną prawa, w której wsparcia często potrzebują zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Nie wszystkie kancelarie prawne w Szczecinie podejmują się pomocy w tym zakresie. Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie w zamówieniach publicznych zamawiającym i wykonawcom, począwszy od doradztwa, poprzez pomoc w przygotowaniu dokumentacji, aż po reprezentację w KIO.
Poprzedni
Następny

Ogólnie wynagrodzenie za świadczenie usług pomocy prawnej obejmuje wynagrodzenie (honorarium) oraz – jeżeli są one konieczne – wydatki (np. koszty przejazdu). Wysokość wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem etyki radcy prawnego, jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klienta, znaczenia sprawy dla Klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych Klientów oraz rodzaju więzi z Klientem.

stosowane przy stałej obsłudze prawnej - ustalenie pakietu gwarantowanego czasu usług prawnych i zasad bieżącej współpracy za stałym miesięcznym wynagrodzeniem (zakres stałej obsługi prawnej ustalany jest zawsze indywidualnie i zależy od Państwa zapotrzebowania na bieżące doradztwo prawne czy czynności np. windykacyjne) - cena za godzinę w abonamencie już od 150 zł netto

ustalenie z góry konkretnej wysokości wynagrodzenia, gdy możliwe jest określenie zakresu pracy i wymiaru czasowego

ustalenie stawki wynagrodzenia godzinowego (stosowane, gdy nie jest możliwe określenie zakresu pracy i wymiaru czasowego)

ustalenie wynagrodzenia podstawowego z jednoczesnym ustaleniem, że w przypadku uzyskania danego rozstrzygnięcia oprócz wynagrodzenia podstawowego klient płaci dodatek "za sukces" (w świetle Kodeksu etyki radcy prawnego niedopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia wyłącznie na podstawie success fee)

Informujemy, że wysokość ustalanego wynagrodzenia ograniczona jest wysokością stawek minimalnych uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

e-kancelaria

W obliczu postępującej cyfryzacji i informatyzacji korzystanie z usług kancelarii prawnej nie musi wiązać się z koniecznością osobistej wizyty w kancelarii. Z powodzeniem można powierzyć wykonanie usług prawnych (np. pomoc prawna, opinia prawna, projekt dokumentacji, bieżące doradztwo prawne dla firm) za pośrednictwem internetu. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu, który jest niezwykle cenny przy prowadzeniu własnej firmy. Dlatego działamy również jako e-Kancelaria, obsługując klientów nie tylko w Polsce, lecz również przedsiębiorców zagranicznych, którzy pozostają w stosunkach handlowych z polskimi kontrahentami. Dzięki korzystaniu z systemu CRM zawierającego funkcjonalność Panel Klienta efektywnie wspieramy klientów kancelarii, umożliwiając im stały internetowy dostęp do prowadzonych spraw i opracowanych dokumentów. Jesteśmy także w stanie reprezentować naszych klientów przed sądami i urzędami poza Szczecinem.