Szanowni Państwo!

Moim celem jest zapewnienie Państwu wsparcia prawnego na najwyższym poziomie. Dołożę starań, aby moja wiedza i doświadczenie przełożyły się na pomyślny rozwój Państwa obecnej sytuacji. Relacje z Klientami opieram na partnerstwie – zaufanie i dobra komunikacja to podstawa owocnej współpracy. Każda z Państwa spraw jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego ważne dla mnie jest, aby uzyskali Państwo rozwiązania “szyte na miarę”. Do powierzonych mi spraw podchodzę rzetelnie i starannie opracowuję właściwą strategię. Zawsze kieruję się bezpieczeństwem Państwa interesów, a jednocześnie skutecznością podejmowanych działań.

Cieszę się, że zainteresowali się Państwo ofertą kancelarii. Zachęcam do zapoznania się z profilem kancelarii oraz zapraszam do kontaktu.

dr Radek Rafał Wasilewski

radca prawny

Zamówienia publiczne to bardzo ciekawa dziedzina prawa, nie tylko pod względem praktycznym, ale także naukowym. Niedawno na blogu umieściłem wpis dotyczący zamówień publicznych w dobie zagrożenia koronawirusem. Oprócz umieszczania wpisów …
kancelaria-radca-prawny-post-zmiana-odsetek-03-2020
Niespokojna sytuacja związana z koronawirusem (SARS-CoV-2) wywołuje wiele niespodziewanych i gwałtownych zmian prawnych. Jedną z takich zmian jest podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej uchwała o zmianie stóp procentowych NBP już od 18 marca 2020 r. Warto sprawdzić, jakie ma to skutki praktyczne, ile obecnie wynoszą odsetki.
corona-koronawirus-zamówienia-publiczne
Obecna sytuacja spowodowana szerzącym się zagrożeniem ze strony wirusa SARS-CoV-2 (potocznie zwanego koronawirusem) wywołującego chorobę COVID-19 spowodowała, że władze publiczne musiały podjąć kroki prawne, aby uregulować w jakiś sposób tę nową rzeczywistość.

SPECJALIZACJE

Prawo gospodarcze i handlowe

stała obsługa prawna, prawo spółek, prawo przewozowe, umowy o roboty budowlane, dochodzenie należności, prawo kontraktowe

Prawo cywilne

odszkodowania - błędy medyczne, zdarzenia komunikacyjne kredyty, w tym frankowe (CHF), ochrona dóbr osobistych, bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prawo konkurencji i konsumentów

sprawy o czyn nieuczciwej konkurencji, prawo antymonopolowe, postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prawo konsumenckie

Prawo zamówień publicznych

przygotowanie dokumentacji postępowania (SIWZ, ofert i innych), doradztwo dla Zamawiających i Wykonawców, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Pozostałe dziedziny prawa

Pomoc prawna w innych dziedzinach prawa, np: prawo administracyjne, prawo spadkowe, prawo rodzinne

Prawo

GOSPODARCZE

I HANDLOWE

 • stała obsługa prawna
 • prawo spółek
 • prawo przewozowe
 • umowy o roboty budowlane
 • dochodzenie należności
 • prawo kontraktowe

Prawo

CYWILNE

 

 • odszkodowania - błędy medyczne, zdarzenia komunikacyjne
 • kredyty, w tym frankowe (CHF)
 • ochrona dóbr osobistych
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prawo

KONKURENCJI

I KONSUMENTÓW

 • sprawy o czyn nieuczciwej konkurencji
 • prawo antymonopolowe
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • prawo konsumenckie

Prawo

ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

 • przygotowanie dokumentacji postępowania (SIWZ, ofert i innych)
 • doradztwo dla Zamawiających i Wykonawców
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Pozostałe

DZIEDZINY

PRAWA

Pomoc prawna w innych dziedzinach prawa, np:

 • prawo administracyjne
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne

ZAKRES USŁUG

Stała obsługa prawna

Obsługa prawna firmy przez prawnika (radcę prawnego), czyli bieżące doradztwo prawne, opracowywanie dokumentacji i inne wsparcie prawne działalności gospodarczej

Sprawy sądowe i urzędowe

W ramach prowadzonej kancelarii prawnej reprezentuję Państwa w postępowaniach przed sądami oraz innymi urzędami (np. pisanie pozwów, wniosków, udział w rozprawach)

Umowy, pisma, dokumenty

Warto zadbać o to, aby umowy, dokumenty i pisma (np. urzędowe) zostały sporządzone przez prawnika (radcę prawnego), który zabezpieczy Państwa interesy

Porady i opinie prawne

Prawnicy podobno mówią niezrozumiałym językiem - udzielając porady prawnej czy sporządzając opinię prawną, postaram się, aby zrozumieli Państwo jej treść w 100%

Compliance / audyt prawny

Jednym z obszarów działalności mojej kancelarii prawnej jest compliance, czyli m.in.analizuję, czy Państwa firma/urząd wdraża wymagane przez prawo rozwiązania

Negocjacje i mediacje

Wszelkie spory nie muszą kończyć się w sądzie - mogą Państwo skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego) również w toku negocjacji czy mediacji

Film informacyjny

Skip to content