Kancelaria radcy prawnego w Szczecinie

Szanowni Państwo,

jeżeli poszukują Państwo prawnika w Szczecinie, to znaleźli się Państwo we właściwym miejscu. Celem prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej jest zapewnienie Państwu usług prawnych na najwyższym poziomie. Dokładamy starań, aby nasze wiedza i doświadczenie przełożyły się na pomyślny rozwój Państwa obecnej sytuacji. Relacje z Klientami opieramy na partnerstwie – zaufanie i dobra komunikacja to podstawa owocnej współpracy. Każda z Państwa spraw jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego ważne dla nas jest, aby w naszej kancelarii prawnej uzyskali Państwo rozwiązania “szyte na miarę”. Do powierzonych spraw podchodzimy rzetelnie i starannie opracowujemy właściwą strategię. Zawsze kierujemy się bezpieczeństwem Państwa interesów, a jednocześnie skutecznością podejmowanych działań.

Cieszę się, że zainteresowali się Państwo ofertą kancelarii. Zachęcam do zapoznania się z profilem kancelarii oraz zapraszam do kontaktu.

dr Radek Rafał Wasilewski

radca prawny

stojące naprzeciwko monitory, z ekranów wystają dłonie dokonujące sprzedaży

Dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG przy zakupie jakichkolwiek towarów lub usług "na firmę" (gdy otrzymywały fakturę VAT na prowadzoną działalność gospodarczą) były traktowane jako profesjonaliści i nie korzystały z ochrony, do jakiej przywykli konsumenci. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący taką działalność gospodarczą (CEIDG) posiadają jednak wyższą ochronę przy zawieraniu umów jako kupujący. W dzisiejszym wpisie omówiono najważniejsze zmiany w prawie.

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących Świąt składamy najlepsze życzenia – niech ten czas będzie dla Państwa chwilą odetchnienia i beztroski. Radosnych Świąt spędzonych z bliskimi!

książka

Z przyjemnością informujemy, że w ofercie wydawniczej C.H. Beck ukazała się książka mec. Wasilewskiego zatytułowana “Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów“. Jak zgodnie zauważyli Recenzenci, jest to …

Z przyjemnością informujemy, że na łamach czasopisma “Pasieka” (nr 5/2020) opublikowano artykuł autorstwa radcy prawnego dr R. Wasilewskiego. W przygotowanym przez właściciela kancelarii artykule pt. Prawne zagadnienia pasieki wędrownej – …

Czasami przedsiębiorca natrafia na nierzetelnego kontrahenta, który unika zapłaty za sprzedany towar albo wykonaną usługę. Wezwania do zapłaty pozostają bez odpowiedzi, kontrahent przestaje odbierać telefon, odpisywać na e-mail, a przelew nadal nie trafia na konto. Wtedy sprawa trafia do sądu. Co jednak, jeżeli także proces będzie trwał długo, a firmie zależy na szybszym odzyskaniu należności? Można sprawdzić, czy zaszła "przewlekłość postępowania" i domagać się przyspieszenia procesu, a nawet przyznania rekompensaty za długoletni proces.

SPECJALIZACJE NASZEJ KANCELARII PRAWNEJ

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w usługach prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Zdobyta wiedza prawnicza i bogate doświadczenie pozwala nam z powodzeniem pomagać Klientom kancelarii przy różnych zagadnieniach prawnych, w tym dotyczących prawnych aspektów prowadzenia firm, zawierania umów, dochodzenia wierzytelności, dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Prawo gospodarcze i handlowe

stała obsługa prawna, prawo spółek, prawo przewozowe, umowy o roboty budowlane, dochodzenie należności, prawo kontraktowe

Prawo cywilne

odszkodowania - błędy medyczne, zdarzenia komunikacyjne kredyty, w tym frankowe (CHF), ochrona dóbr osobistych, bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prawo konkurencji i konsumentów

sprawy o czyn nieuczciwej konkurencji, prawo antymonopolowe, postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prawo konsumenckie

Prawo zamówień publicznych

przygotowanie dokumentacji postępowania (SIWZ, ofert i innych), doradztwo dla Zamawiających i Wykonawców, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Pozostałe dziedziny prawa

Pomoc prawna w innych dziedzinach prawa, np: prawo administracyjne, prawo spadkowe, prawo rodzinne

Prawo

GOSPODARCZE

I HANDLOWE

 • stała obsługa prawna
 • doradztwo prawne
 • prawo spółek
 • prawo przewozowe
 • umowy o roboty budowlane
 • dochodzenie należności
 • prawo kontraktowe

Prawo

CYWILNE

 

 • odszkodowania - błędy medyczne, zdarzenia komunikacyjne
 • kredyty, w tym frankowe (CHF)
 • ochrona dóbr osobistych
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prawo

KONKURENCJI

I KONSUMENTÓW

 • sprawy o czyn nieuczciwej konkurencji
 • prawo antymonopolowe
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • prawo konsumenckie

Prawo

ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

 • przygotowanie dokumentacji postępowania (SIWZ, ofert i innych)
 • doradztwo dla Zamawiających i Wykonawców
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Pozostałe

DZIEDZINY

PRAWA

Pomoc prawna w innych dziedzinach prawa, np:

 • prawo administracyjne
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne

ZAKRES USŁUG NASZEJ KANCELARII PRAWNEJ

Kancelaria z uwagi na lokalizację oferuje swoje usługi przede wszystkim na terenie Szczecina. Świadczymy jednak pomoc prawną dla Klientów z całej Polski, a nawet spoza terytorium naszego kraju. Jest to możliwe dlatego, że zakres oferowanych przez naszą kancelarię prawną usług obejmuje także zdalną pomoc prawną (obsługa prawna firm online, doradztwo prawne przez internet czy porady prawne online).

Obsługa prawna

Kompleksowa osługa prawna klientów instytucjonalnych (firm - spółek, przedsiębiorców, instytucji, urzędów...), czyli bieżące doradztwo prawne, opracowywanie dokumentacji, kierowanie wezwań do zapłaty, reprezentacja i inne wsparcie prawne działalności gospodarczej

Sprawy sądowe i urzędowe

Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami oraz innymi urzędami. Jest to kompleksowe wsparcie w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych, począwszy od złożenia pozwu po egzekucję zasądzonych kwot. Przygotowujemy dla Państwa: pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy od nakazu zapłaty, apelacje i wiele innych pism

Umowy, pisma, dokumenty

Kancelaria wspiera Klientów w różnego rodzaju kwestiach dotyczących dokumentów. Zajmujemy się sporządzaniem umów, regulaminów, porozumień, a także innych dokumentów oraz pism. Ponadto pomagamy analizować umowy z kontrahentami, proponujemy postanowienia zabezpieczające Państwa interesy

Porady i opinie prawne

Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych (odpłatnych) w bieżących sprawach, W przypadku konieczności szczegółowego i obszernego wyjaśnienia zagadnienia prawnego sporządzamy również fachowe opinie prawne poparte ekspercką wiedzą. Prawnicy podobno mówią niezrozumiałym językiem - udzielając porady prawnej czy sporządzając opinię prawną, postaramy się, aby zrozumieli Państwo jej treść w 100%

Compliance / audyt prawny

Jednym z obszarów działalności kancelarii prawnej jest usługa compliance, czyli audytu prawnego. Możemy przeprowadzić analizę wypełniania w Państwa firmie obowiązków prawnych i przygotować rekomendacje ewentualnych zmian organizacyjnych i formalnych. Ponadto w tym zakresie oferujemy m.in. przeprowadzenie odpowiednich szkoleń prawnych dla kadry zarządzającej oraz innych odpowiedzialnych pracowników.

Negocjacje i mediacje

Wszelkie spory nie muszą kończyć się w sądzie - mogą Państwo skorzystać z pomocy kancelarii również w toku negocjacji czy mediacji. Wówczas pomożemy w wypracowaniu rozwiązań korzystnych dla Państwa i zabezpieczających Państwa interesy,
Skip to content