Szanowni Państwo!

Moim celem jest zapewnienie Państwu wsparcia prawnego na najwyższym poziomie. Dołożę starań, aby moja wiedza i doświadczenie przełożyły się na pomyślny rozwój Państwa obecnej sytuacji. Relacje z Klientami opieram na partnerstwie – zaufanie i dobra komunikacja to podstawa owocnej współpracy. Każda z Państwa spraw jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego ważne dla mnie jest, aby uzyskali Państwo rozwiązania “szyte na miarę”. Do powierzonych mi spraw podchodzę rzetelnie i starannie opracowuję właściwą strategię. Zawsze kieruję się bezpieczeństwem Państwa interesów, a jednocześnie skutecznością podejmowanych działań.

Cieszę się, że zainteresowali się Państwo ofertą kancelarii. Zachęcam do zapoznania się z profilem kancelarii oraz zapraszam do kontaktu.

dr Radek Rafał Wasilewski

radca prawny

Liczne ograniczenia działalności gospodarczej wywołane epidemią COVID-19 wymuszają wprowadzenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz np. zmian dotyczących składek ZUS oraz pożyczek na bieżącą działalność gospodarczą obecnie jest możliwość uzyskania środków …
Podczas dzisiejszej (17 kwietnia 2020 r.) e-konferencji radca prawny dr Radek Rafał Wasilewski w wygłosił prelekcję na temat Zamówienia publiczne w dobie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) – wybrane zagadnienia nowych regulacji prawnych. Organizatorem konferencji było Wydawnictwo Naukowe Think&Make.
Mam przyjemność poinformować, że przedwczoraj (8 kwietnia 2020 r.) zostałem jednym z ekspertów portalu INFOR.pl z zakresu prawa. W ramach nawiązanej współpracy będę aktywnie uczestniczył w działalności portalu, dzieląc się …
Powszechnie w obrocie gospodarczym stosowana jest kara umowna. W dzisiejszym wpisie zaprezentowano, jak ją zastrzec i jak się bronić przed jej zapłatą.
Mam przyjemność poinformować, że w Przeglądzie Legislacyjnym (1/2020) ukazał się mój artykuł naukowy pt. Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej.

SPECJALIZACJE

Prawo gospodarcze i handlowe

stała obsługa prawna, prawo spółek, prawo przewozowe, umowy o roboty budowlane, dochodzenie należności, prawo kontraktowe

Prawo cywilne

odszkodowania - błędy medyczne, zdarzenia komunikacyjne kredyty, w tym frankowe (CHF), ochrona dóbr osobistych, bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prawo konkurencji i konsumentów

sprawy o czyn nieuczciwej konkurencji, prawo antymonopolowe, postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prawo konsumenckie

Prawo zamówień publicznych

przygotowanie dokumentacji postępowania (SIWZ, ofert i innych), doradztwo dla Zamawiających i Wykonawców, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Pozostałe dziedziny prawa

Pomoc prawna w innych dziedzinach prawa, np: prawo administracyjne, prawo spadkowe, prawo rodzinne

Prawo

GOSPODARCZE

I HANDLOWE

 • stała obsługa prawna
 • doradztwo prawne
 • prawo spółek
 • prawo przewozowe
 • umowy o roboty budowlane
 • dochodzenie należności
 • prawo kontraktowe

Prawo

CYWILNE

 

 • odszkodowania - błędy medyczne, zdarzenia komunikacyjne
 • kredyty, w tym frankowe (CHF)
 • ochrona dóbr osobistych
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prawo

KONKURENCJI

I KONSUMENTÓW

 • sprawy o czyn nieuczciwej konkurencji
 • prawo antymonopolowe
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • prawo konsumenckie

Prawo

ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

 • przygotowanie dokumentacji postępowania (SIWZ, ofert i innych)
 • doradztwo dla Zamawiających i Wykonawców
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Pozostałe

DZIEDZINY

PRAWA

Pomoc prawna w innych dziedzinach prawa, np:

 • prawo administracyjne
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne

ZAKRES USŁUG

Stała obsługa prawna

Obsługa prawna firmy przez prawnika (radcę prawnego), czyli bieżące doradztwo prawne, opracowywanie dokumentacji i inne wsparcie prawne działalności gospodarczej

Sprawy sądowe i urzędowe

W ramach prowadzonej kancelarii prawnej reprezentuję Państwa w postępowaniach przed sądami oraz innymi urzędami (np. pisanie pozwów, wniosków, udział w rozprawach)

Umowy, pisma, dokumenty

Warto zadbać o to, aby umowy, dokumenty i pisma (np. urzędowe) zostały sporządzone przez prawnika (radcę prawnego), który zabezpieczy Państwa interesy

Porady i opinie prawne

Prawnicy podobno mówią niezrozumiałym językiem - udzielając porady prawnej czy sporządzając opinię prawną, postaram się, aby zrozumieli Państwo jej treść w 100%

Compliance / audyt prawny

Jednym z obszarów działalności mojej kancelarii prawnej jest compliance, czyli m.in.analizuję, czy Państwa firma/urząd wdraża wymagane przez prawo rozwiązania

Negocjacje i mediacje

Wszelkie spory nie muszą kończyć się w sądzie - mogą Państwo skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego) również w toku negocjacji czy mediacji

Film informacyjny

Skip to content