stojące naprzeciwko monitory, z ekranów wystają dłonie dokonujące sprzedaży

Przedsiębiorca jako “konsument” (zmiany 1.01.2021)

Dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG przy zakupie jakichkolwiek towarów lub usług “na firmę” (gdy otrzymywały fakturę VAT na prowadzoną działalność gospodarczą) były traktowane jako profesjonaliści i nie korzystały z ochrony, do jakiej przywykli konsumenci. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący taką działalność gospodarczą (CEIDG) posiadają jednak wyższą ochronę przy zawieraniu umów jako kupujący. W dzisiejszym wpisie omówiono najważniejsze zmiany w prawie.