Blog naszej kancelarii

Artykuł dla czasopisma “Pasieka”: Prawne zagadnienia pasieki wędrownej

Spis treści

Z przyjemnością informujemy, że na łamach czasopisma “Pasieka” (nr 5/2020) opublikowano artykuł autorstwa radcy prawnego dr R. Wasilewskiego. W przygotowanym przez właściciela kancelarii artykule pt. Prawne zagadnienia pasieki wędrownej – na co należy zwrócić uwagę, wywożąc ule na pożytki? poruszone zostały podstawowe aspekty prawne związane z prowadzeniem pasieki wędrownej.

W artykule przygotowanym przez właściciela kancelarii poruszone zostały m.in. takie kwestie jak:

  • uzyskanie zgody na zlokalizowanie uli na cudzym gruncie (w tym na terenie lasu),
  • zawarcie umowy dotyczącej zlokalizowania pasieki,
  • odpowiedzialność cywilna i karna w związku z brakiem zgody właściciela gruntu,
  • formalności administracyjne związane z przewożeniem uli.

Całość artykułu dostępna jest na stronie internetowej czasopisma “Pasieka” oraz w aktualnym numerze w wersji tradycyjnej.

Czasopismo „Pasieka” ukazuje się na rynku od 2003 r. i porusza szereg zagadnień związanych z praktycznym i naukowym pszczelarstwem, w tym różnymi aspektami prowadzenia pasieki, również pod kątem prawnym.

Opublikowany w nr 5/2020 artykuł jest pierwszym tekstem przygotowanym w ramach współpracy Czasopisma z naszą kancelarią w zakresie opracowania eksperckich tekstów prawniczych na tematy prawne. W kolejnych numerach “Pasieki” będzie można zapoznać się z kolejnymi artykułami omawiającymi prawne problemy występujące przy działalności pszczelarskiej.