Blog naszej kancelarii

Nowa publikacja mec. Wasilewskiego o UOKiK w wyd. C.H. Beck

książka

Spis treści

książka

Z przyjemnością informujemy, że w ofercie wydawniczej C.H. Beck ukazała się książka mec. Wasilewskiego zatytułowana “Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów“. Jak zgodnie zauważyli Recenzenci, jest to pierwsze kompleksowe przedstawienie tematyki postępowania dowodowego przed polskim organem antymonopolowym.