Blog naszej kancelarii

Sukces w sprawie Klienta naszej kancelarii prawnej (prawomocny wyrok)

Nasza kancelaria prawna dokłada wszelkich starań, aby sprawy naszych Klientów kończyły się sukcesem. Tym bardziej cieszymy się, że dzisiaj nasz kolejny Klient uzyskał dzięki naszemu wsparciu korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądowe w sprawie o naprawdę dużą sumę.

Spis treści

Jaki sukces?

Dzisiaj (11.10.2022 r.) zakończyło się postępowanie w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Łodzi. W procesie tym nasza kancelaria prawna reprezentowała stronę pozwaną w sprawie gospodarczej o zapłatę ponad 1 mln euro. Początkowo sprawa dotyczyła zwrotu ceny z uwagi na odstąpienie od umowy, ewentualnie o obniżenie ceny sprzedanych urządzeń. Strona przeciwna następnie zmodyfikowała roszczenie, domagając się odszkodowanie za prowadzenie negocjacji w złej wierze oraz zwrotu części ceny (na skutek obniżenia ceny).

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi Klientkę kancelarii prawnej reprezentował osobiście radca prawny dr Rafał R. Wasilewski. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi (X GC 1004/20) okazał się być w 100% korzystny dla naszej Klientki. Klientka naszej kancelarii prawnej nie musi zapłacić swojemu kontrahentowi dochodzonych kwot. Ponadto przeciwnik procesowy został obciążony wysokimi kosztami procesu.

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że linia obrony naszej kancelarii prawnej okazała się skuteczna i sąd podzielił naszą argumentację prawną. Oznacza to, że pomoc ze strony naszej kancelarii prawnej była skuteczna i udało nam się ochronić Klientkę przed koniecznością zapłaty niebagatelnej sumy pieniężnej. Cieszymy się również, że sprawa zakończyła się stosunkowo szybko (niespełna 2 lata od wniesienia pozwu przez stronę przeciwną). Taki wynik i czas rozpoznania sprawy niewątpliwie cieszy Klientkę oraz nas. Sukcesy Klientów naszej kancelarii, to także nasze sukcesy.

EDYCJA: wyrok jest prawomocny.

Wcześniejsze sukcesy w sprawie

Warto w tym miejscu podkreślić, że to nie pierwszy sukces w tej konkretnej sprawie. Zanim sąd rozpoczął rozpoznawać sprawę, reprezentowaliśmy Klientkę w postępowaniu zabezpieczającym. Pierwotnie sąd udzielił stronie przeciwnej zabezpieczenia (europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym). Dzięki staraniom radcy prawnego dr Rafała R. Wasilewskiego zabezpieczenie prawomocnie uchylono, o czym pisaliśmy na blogu kancelarii. W wydanym dzisiaj wyroku sąd zasądził od strony przeciwnej na rzecz naszej Klientki także koszty postępowania zabezpieczającego.

dr Rafał R. Wasilewski