Blog naszej kancelarii

Pozwy z KSH – nowa publikacja mec. Wasilewskiego

publikacja
Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki... Czas rzeczywiście jest tak, że w spółkach handlowych dochodzi do sytuacji konfliktowych, prowadzących do sporu sądowego. Radca prawny dr Rafał R. Wasilewski opublikował właśnie w Wydawnictwie Ius Vitae książkę "Pozwy z KSH. Metodyka na egzamin zawodowy", która omawia najważniejsze pozwy w prawie spółek.

Spis treści

Pozwy z KSH – zawartość

Książka “Pozwy z KSH. metodyka na egzamin zawodowy” składa się z części ogólnej omawiającej wymogi formalne pozwu oraz części właściwej. Dodatkowo uwzględniono 3 kazusy z egzaminów zawodowych wraz z przykładowym rozwiązaniem

W drugiej części omówiono najważniejsze rodzaje pozwów występujących w prawie handlowym (prawie spółek), tj. w przepisach k.s.h. Książka pozwala na zrozumienie przepisów prawa materialnego (podstawy prawnej pozwu) oraz zapoznać się z przykładowym pozwem na podstawie przykładu. Do omówionych pozwów należą:

 • pozew z art. 299 k.s.h.
 • pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników (art. 249 k.s.h.)
 • pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników (art. 252 k.s.h.)
 • pozew o dokonanie dopłat (art. 177 i 178 k.s.h.)
 • pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. (art. 266 k.s.h.)
 • pozew o zapłatę z tytułu zawyżenia wartości aportu (art. 175 k.s.h.)
 • pozew o rozwiązanie spółki z o.o. (art. 271 pkt 1 k.s.h.)
 • pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 293 k.s.h.)
 • pozew o pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji (art. 30 § 2 k.s.h.)
 • pozew o odebranie prawa prowadzenia spraw spółki (art. 47 k.s.h.)
 • pozew o wydanie spółce korzyści, jakie osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienie szkody (art. 57 k.s.h.)

Komentarz

Książka dotyczy jednego z obszarów specjalizacji naszej kancelarii – prawo handlowe (prawo spółek). Jednocześnie dotyczy sporów sądowych na tle tego obszaru prawa, zatem wpisuje się w specjalizację radcy prawnego dr Rafała R. Wasilewskiego, jaką jest zastępstwo procesowe (reprezentacja przed sądami). Głównymi adresatami książki są aplikanci radcowscy i adwokaccy, przystępujący do egzaminów zawodowych.

Publikacja dostępna jest na stronie Wydawnictwa Ius Vitae.

dr Rafał R. Wasilewski