Zamówienia publiczne

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Radca prawny a zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne są szczególnym obszarem prawnym. Wiele podmiotów jako zamawiający jest zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów. Podmiot zainteresowany zawarciem takiej umowy, występuje jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli wygra, to będzie mógł podpisać z zamawiającym umowę. Jak może w tym wszystkim pomóc radca prawny? Nasza kancelaria prawna przede wszystkim wspiera zamawiających, świadcząc doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych lub wspierając przy opracowaniu dokumentacji postępowania (np. wzór umowy, SWZ). Również wspieramy zamawiających poprzez konsultacje podejmowanych czynności w postępowaniu i możemy reprezentować zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), sądem zamówień publicznych czy przed Sądem Najwyższym. Z drugiej strony wspieramy wykonawców w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentujemy wykonawców przed KIO, sądem zamówień publicznych czy Sądem Najwyższym. Radca prawny może pomóc także po zawarciu umowy o zamówienie publiczne we wszelkich sprawach z nią związanych np. w przypadku, gdy strony będą miały względem siebie jakieś roszczenia (np. naliczenie kary umownej przez zamawiającego, niezapłacenie części wynagrodzenia wykonawcy).

Usługi prawne dla zamawiających

Radca prawny może kompleksowo wspierać zamawiających w procedurze udzielania zamówień publicznych oraz w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi

Usługi prawne dla wykonawców

Radca prawny może kompleksowo wspierać wykonawców w ubieganiu się o zamówienie publiczne oraz w sprawach związanych z nimi, np. w dochodzeniu od zamawiającego wstrzymanej części wynagrodzenia

Zamówienia publiczne - zakres usług prawnych

Nasza kancelaria prawna świadczy szeroki zakres usług w zakresie zamówień publicznych. Wspieramy zarówno zamawiających , jak i wykonawców. Dodatkowo, oprócz usług prawnych w zakresie stricte zamówień publicznych, radca prawny dr Rafał R. Wasilewski zajmuje się także umową koncesji na roboty budowlane (w tym będąc autorem publikacji prawniczych na ten temat) i usługi oraz umowami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie znaleźli Państwo interesującej Państwa usługi z zakresu zamówień publicznych?