Windykacja należności

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Windykacja należności - jak pomoże radca prawny?

Kontrahenci bywają różni. Niestety, czasem zdarza się tak, że nawet wieloletnia i prawidłowa współpraca przerodzi się w spór. Jeżeli posiadają Państwo nierzetelnego kontrahenta czy klienta, nasza kancelaria prawna może zaproponować wsparcie w odzyskaniu długu. Windykacja należności oferowana przez naszą kancelarię radcy prawnego to działania w pełni zgodne z prawem. Jak radca prawny pomoże odzyskać pieniądze? Otóż możemy wezwać dłużnika do zapłaty, w razie braku reakcji skierować sprawę do sądu. Po uzyskaniu korzystnego wyroku bez problemu rozpoczniemy postępowanie egzekucyjne (skierowanie sprawy do komornika sądowego).

Wezwanie do zapłaty

Na początku sugerujemy przesłanie z naszej kancelarii prawnej wezwania dłużnika do dobrowolnej zapłaty. Dość często wezwanie do zapłaty podpisane przez adwokata lub radcę prawnego przekonuje dłużnika do dobrowolnej zapłaty, aby uniknąć procesu sądowego i dodatkowych kosztów

Pozew o zapłatę

Jeżeli wezwanie do zapłaty nie przyniesie skutku albo już wcześniej sami wezwali Państwo dłużnika do zapłaty i od razu wolą Państwo skierować sprawę do sądu, radca prawny przygotuje odpowiedni pozew o zapłatę i będzie reprezentował Państwa w procesie sądowym

Egzekucja

Gdy uzyskamy korzystne dla Państwa orzeczenie sądu, a dłużnik nadal nie będzie skłonny do zapłaty, nasza kancelaria prawna przygotuje wniosek egzekucyjny. Następnie radca prawny wystąpi do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi

Windykacja należności - katalog spraw

Nasza kancelaria prawna pomaga odzyskać Klientom pieniądze we wszystkich sprawach, jakie wiążą się z powstaniem długu. Jeżeli na jakiejkolwiek podstawie ktoś jest Państwu winien pieniądze, radca prawny będzie mógł podjąć czynności w celu odzyskania należnych środków pieniężnych. Może to być nieopłacona przez kontrahenta faktura, naliczenie wobec kontrahenta kar umownych, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłata na podstawie weksla, zwrot pożyczki... Czasami może się okazać, że dłużnik wyzbywa się majątku, aby uniemożliwić albo utrudnić windykację. W takich przypadkach pomagamy naszym Klientom również w sądowym uznaniu, że takie czynności dłużnika (np. darowizny) są bezskuteczne wobec wierzyciela. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przypadki, w których pomagamy odzyskać dług:

Nie znaleźli Państwo interesującej Państwa sprawy?