Stała obsługa prawna

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Czym jest stała obsługa prawna?

Prowadząc działalność gospodarczą warto zastanowić się nad skorzystaniem z usługi stałej obsługi prawnej świadczonej przez kancelarię prawną doświadczonego radcę prawnego lub adwokata. Obsługa prawna pomaga w tym, aby przedsiębiorca albo instytucja nie musieli samodzielnie martwić się o zgodność z prawem swojej działalności - przedsiębiorca koncentruje się na biznesie, urząd na swoich zadaniach, a radca prawny troszczy się o to, by działania te był zgodne z prawem. Stała obsługa prawna w skrócie sprowadza się do tego, że radca prawny lub adwokat pozostaje do dyspozycji Klienta na ustalonych w umowie warunkach i wspiera go pod kątem prawnym w jego działalności. W ramach stałej obsługi prawnej kancelaria prawna pomaga Klientom w różnych aspektach. Poniżej zaprezentowaliśmy kilka przykładów, które pozwolą zrozumieć, w czym pomaga stała obsługa prawna. Przedstawione sytuacje mają charakter jedynie poglądowy, ponieważ stała obsługa prawna polega na kompleksowym wsparciu prawnym przez kancelarię prawną i nie ogranicza się tylko do podanych przykładów.

Przykład 1

Firma negocjuje umowę. Chcą Państwo, aby umowa była dla firmy korzystna i zabezpieczała interesy w razie jakichkolwiek komplikacji przy wykonaniu albo gdyby kontrahent okazał się nierzetelny. Stała obsługa prawna w tym przypadku pozwala na to, aby umowę przygotował lub zaopiniował radca prawny, dbając o zgodność z prawem i interesami Państwa firmy.

Przykład 2

Kontrahent przesyła do Państwa firmy wezwanie do zapłaty i zarzuca wadliwe wykonanie umowy. Albo to Państwu uważają, że kontrahent nie wywiązał się z umowy. Stała obsługa prawna umożliwia stały kontakt z radcą prawnym, który może przeanalizować sprawę, przygotować pismo do kontrahenta (np. wezwanie do zapłaty), a jeżeli sytuacja będzie tego wymagała - radca prawny będzie reprezentował Państwa przed sądem.

Przykład 3

Prowadzą Państwo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i potrzebne jest przygotowanie projektów uchwał organów, opracowanie wewnętrznych procedur, w tym np. regulaminu pracy. Mają Państwo wątpliwości z zakresu prawa pracy. Otrzymali Państwo pismo lub wezwanie od organu np. Państwowej Inspekcji Pracy lub Prezesa UOKiK albo trwa kontrola firmy. Stała obsługa prawna umożliwia, że radca prawny opracuje dokumenty korporacyjne, udzieli porad w bieżącej działalności i wesprze w kontaktach z urzędami.

Stała obsługa prawna - co wchodzi w jej zakres?

Nie sposób wyczerpująco przedstawić, co mieści się w zakresie usługi stała obsługa prawna. Jest to po prostu kompleksowe wsparcie prawne firmy lub instytucji na różnych polach jej działalności. Nasza kancelaria prawna czuwa nad tym, aby czuli się Państwo pewnie i bezpiecznie, koncentrując się na prowadzeniu swojej działalności, mając świadomość, że czuwa nad nią radca prawny. Poniżej prezentujemy poglądowy wykaz najczęstszych spraw i aktywności, jakimi nasza kancelaria prawna zajmuje się w ramach stałej obsługi prawnej Klientów

 • przygotowywanie umów, porozumień, ugód, ogólnych warunków umów, regulaminów, dokumentacji RODO etc.
 • obsługa korporacyjna: przygotowywanie uchwał, protokołów, regulaminów, statutów, udział w posiedzeniach organów
 • opiniowanie umów i dokumentów przekazywanych przez kontrahentów, wsparcie w negocjacjach
 • udzielanie porad prawnych w bieżącej działalności (np. w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa konsumenckiego)
 • sporządzanie opinii prawnych w bardziej skomplikowanych sprawach
 • informowanie o zmianach w prawie istotnych dla działalności firmy i wsparcie prawne przy ich wdrożeniu
 • przeprowadzanie audytu pod kątem zgodności działalności firmy z prawem, sporządzanie rekomendacji i wsparcie we wdrożeniu zmian (compliance)
 • przygotowywanie lub opiniowanie pism – np. korespondencja z kontrahentami, klientami, urzędami
 • windykacja należności (wezwania do zapłaty, postępowania sądowe i egzekucyjne)
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi
 • reprezentacja przed organami administracji oraz innymi organami
 • prowadzenie szkoleń z tematyki prawnej dla personelu (np. szkolenie z procesu reklamacyjnego dla pracowników obsługi klienta)

Dlaczego stała obsługa prawna jest korzystna dla firmy?

Naszym zdaniem stała obsługa prawna jest rozwiązaniem korzystnym dla firm i instytucji. Zawarcie umowy o stałą obsługę prawną gwarantuje, że sprawami Państwa firmy lub instytucji będzie zajmował się radca prawny, który zna Państwa firmę lub instytucję i przez współpracę rozumie specyfikę oraz politykę firmy, strukturę organizacyjną, wewnętrzne regulacje, strategie działania, branżę oraz ofertę. Nie muszą zatem Państwo za każdym razem tłumaczyć, czy się Państwo zajmują, aby adwokat czy radca prawny rozumiał kontekst danego zagadnienia czy sprawy. , którzy znają Państwa firmę lub instytucję oraz jej specyfikę działalności - strukturę organizacyjną, wewnętrzne regulacje, strategię działania, praktykę, branżę, produkty i usługi (ofertę). Stała obsługa prawna gwarantuje, że w ustalonym wymiarze miesięcznym (pakiet już od 5 godzin) mają Państwo zapewnione wsparcie naszej kancelarii prawnej po znanej cenie. Wynagrodzenie za usługę stała obsługa prawna jest ustalania według stawki godzinowej, która jest korzystniejsza niż w przypadku jednostkowych zleceń. Nawet jeżeli zdarzyłoby się, że w danym miesiącu potrzebują Państwo wsparcia w szerszym zakresie niż ustalony w umówię, to Państwa sprawy traktujemy priorytetowo i godziny ponadwymiarowe również rozliczane są na preferencyjnych zasadach. Stała obsługa prawna wpływa więc również na obniżenie kosztów prowadzenia firmy lub instytucji. Aby mieli Państwo wgląd w stan swoich spraw i dokumentację współpracy, udostępniamy zainteresowanym Klientom konto użytkownika w naszym systemie CRM. Nasza kancelaria prawna posiada także wysokie ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności prawniczej

Partnerstwo

Otrzymują Państwo pomoc prawną od kancelarii prawnej, która zna specyfikę Państwa działalności, zapewniamy przejrzysty model współpracy

Bezpieczeństwo

Nad zgodnością Państwa działalności z prawem czuwa radca prawny. Posiadamy wysokie ubezpieczenie OC

Oszczędność

Wynagrodzenie za usługę stała obsługa prawna kalkulowane jest na preferencyjnych zasadach, także godziny ponadwymiarowe

Elastyczność

Warunki i wymiar stałej obsługi prawnej nasza kancelaria ustala z Państwem indywidualnie, odpowiednio do Państwa potrzeb - oferujemy pakiety już od 5 godzin miesięcznie

Mają Państwo dodatkowe pytania albo chcą uzyskać kalkulację?