Blog naszej kancelarii

Zamówienia publiczne – nowa publikacja r.pr. dr R. Wasilewskiego

okładka książki Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne to specyficzny obszar prawa, z którego opanowaniem problem mają nawet prawnicy. Tymczasem nasza kancelaria prawo zamówień publicznych - jako część prawa gospodarczego - uczyniła jedną ze swoich specjalizacji. Dowodzi tego kolejna specjalistyczna publikacja współautorstwa radcy prawnego dr Rafała R. Wasilewskiego, która trafiła właśnie do przedsprzedaży.

Spis treści

Na stronie internetowej księgarni wydawnictwa Wolters Kluwer pojawiła się w ramach przedsprzedaży publikacja pod red. P. Bielarczyka, W. Goneta oraz A. Wójtowicz-Dawid “Zamówienia publiczne. Praktyczny przewodnik”, będący efektem pracy wielu autorów z całej Polski. Celem publikacji jest zaprezentowanie interpretacji przepisów nowego Prawa zamówień publicznych w kontekście dotychczas obowiązującej ustawy oraz prawa UE. Dodatkowo książka uwzględnia omówienie innych ustaw niż Prawo zamówień publicznych, ale związanych z tematyką zamówieniową (partnerstwo publiczno-prywatne, umowa koncesji). Zespół autorski tworzyli zarówno naukowcy, jak i praktycy. Jednym z autorów publikacji jest także radca prawny dr Rafał R. Wasilewski. Spod pióra mec. Wasilewskiego wyszedł rozdział 10 (Szczególne procedury w zamówieniach publicznych) oraz w dużej części rozdział 21 (Koncesja na roboty budowlane lub usługi). Więcej o książce można przeczytać na stronie internetowej pod tym adresem.