Zakładanie i rejestracja spółek

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Jak radca prawny pomaga przy założeniu i rejestracji spółki?

Wiele osób podejmuje decyzję o prowadzeniu firmy w formie jednej ze spółek handlowych. Przed wyborem właściwej formy biznesu warto dowiedzieć się, czym dana spółka wyróżnia się od innych, jakie właściciel posiada prawa i obowiązki. Radca prawny wyjaśni, z czym wiąże się założenie i prowadzenie danej spółki handlowej. Gdy podejmą Państwo decyzję o wyborze konkretnego rodzaju spółki, nasza kancelaria prawna pomoże przygotować właściwe dokumenty potrzebne do założenia spółki, w tym treść umowy, z uwzględnieniem korzystnych i praktycznych rozwiązań dla przyszłego funkcjonowania spółki. Oczywiście finalnie założenie niektórych rodzajów spółki będzie wymagało wizyty u notariusza, ponieważ o ile radca prawny może opracować projekt umowy spółki, o tyle samo podpisanie takiej umowy będzie wymagało formy aktu notarialnego. Po formalnym zawarciu umowy, radca prawny może złożyć do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspieramy także Klientów w zakładaniu spółek w systemie S24. oraz ich rejestracji.

Wybór rodzaju spółki handlowej

Którą spółkę handlową wybrać? Jakie będą mieli Państwo prawa i obowiązki? Radca prawny udzieli wyjaśnień i pomoże w dokonaniu wyboru rodzaju spółki

Projekt umowy spółki lub statutu

Po wyborze dogodnego rodzaju spółki radca prawny ustali, jakie rozwiązania powinny znaleźć się w umówię lub statucie spółki, aby jak najbardziej dopasować spółkę do Państwa wizji działalności i zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie. Następnie zostanie przygotowany projekt umowy spółki lub statutu.

Omówienie projektu

Otrzymają Państwo projekt dokumentu do zapoznania i uzyskają wyjaśnienia co do jego treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości radca prawny udzieli odpowiedzi an Państwa pytania. Nasza kancelaria oczywiście może wprowadzić znany do projektu

Podpisanie umowy spółki lub statutu

Gdy dokumenty potrzebne do założenia spółki są gotowe, czas sfinalizowanie formalności. Niektóre rodzaje spółek będą wymagały ustalenia wizyty w kancelarii notarialnej - nasza kancelaria prawna ustali dla Państwa termin spotkania w kancelarii notarialnej i możemy towarzyszyć w czynnościach notarialnych

Rejestracja spółki

Spółkę należy zarejestrować w rejestrze przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy). Aby rejestracja przebiegła pomyślnie, radca prawny może Państwa reprezentować w postępowaniu rejestrowym.

Jakimi spółkami zajmuje się nasza kancelaria prawna?

Wiele osób podejmuje decyzję o prowadzeniu firmy w formie jednej ze spółek handlowych. Przed wyborem właściwej formy biznesu warto dowiedzieć się, czym dana spółka wyróżnia się od innych, jakie właściciel posiada prawa i obowiązki. Radca prawny wyjaśni, z czym wiąże się założenie i prowadzenie danej spółki handlowej. Gdy podejmą Państwo decyzję o wyborze konkretnego rodzaju spółki, nasza kancelaria prawna pomoże przygotować właściwe dokumenty potrzebne do założenia spółki, w tym treść umowy, z uwzględnieniem korzystnych i praktycznych rozwiązań dla przyszłego funkcjonowania spółki. Oczywiście finalnie założenie niektórych rodzajów spółki będzie wymagało wizyty u notariusza, ponieważ o ile radca prawny może opracować projekt umowy spółki, o tyle samo podpisanie takiej umowy będzie wymagało formy aktu notarialnego. Po formalnym zawarciu umowy, radca prawny może złożyć do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspieramy także Klientów w zakładaniu spółek w systemie S24. oraz ich rejestracji.

Czy radca prawny może pomóc po zarejestrowaniu spółki?

Nasza kancelaria prawna nie poprzestaje na pomocy przy założeniu i rejestracji spółki. Po pomyślnym zarejestrowaniu spółki także mogą liczyć Państwo na wsparcie w kontynuowaniu działalności firmy. Radca prawny może zapewnić stałą obsługę prawną albo udzielić pomocy w sporadycznych bieżących sprawach, a także wspomóc przy procesach przekształcenia czy likwidacji spółki.