Reprezentacja przed sądem

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Jak radca prawny może pomóc przed sądem?

Radca prawny może reprezentować swoich Klientów przed sądami. Posiada takie same prawa do występowania przed sądem jak adwokat, jednak jest jeden wyjątek: zasadniczo radca prawny nie może być obrońcą w sprawie karnej, jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami radca prawny może kompleksowo prowadzić postępowanie przed sądem. Dlatego radca prawny może napisać w imieniu Klienta pozew, odpowiedź na pozew, apelację, skargę kasacyjną i wiele innych pism procesowych. Nasza kancelaria prawna kompleksowo pomaga swoim Klientom w sprawach sądowych a konkretnie w sprawach cywilnych, gospodarczych, własności intelektualnej, rodzinnych i spadkowych. Radca prawny reprezentuje także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. W wielu sprawach dzięki pomocy radcy prawnego nasi Klienci odzyskali swoje pieniądze czy ochronili się przed żądaniami swoich przeciwników.

Przygotowanie pism procesowych

Radca prawny przygotuje pozew, wniosek, apelację, skargę, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skargę czy inne pismo w postępowaniu przed sądem powszechnym albo administracyjnym

Reprezentacja na rozprawie przed sądem

Radca prawny bierze w imieniu swojego Klienta udział w rozprawach przed sądami, przedstawiając stanowisko, zadając pytania świadkom czy stronom postępowania.

Pomoc w egzekucji orzeczenia sądowego

Nasza kancelaria prawna nie ogranicza swoich działań do uzyskania wyroku. Radca prawny udziela wsparcia także podczas egzekucji wyroku np. w postępowaniu przed komornikiem sądowym.

Radca prawny - rodzaje spraw sądowych

Nasza kancelaria prawna wspiera Klientów w różnego rodzaju postępowaniach. Reprezentujemy Klientów przed sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami międzynarodowymi, w tym sądami Unii Europejskiej. Z uwagi na specjalizację w prawie gospodarczym w naszej kancelarii prawnej uzyskają Państwo wsparcie radcy prawnego w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, sądami rejestrowymi, sądami własności intelektualnej, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy sądem zamówień publicznych. W naszej kancelarii radcy prawnego możemy Państwu pomóc m.in. w następujących rodzajach spraw:

Nie znaleźli Państwo interesującej Państwa sprawy sądowej?

Sprawy sądowe - nasza kancelaria prawna w liczbach

Nasza kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami oraz znaczne sukcesy w procesach sądowych. Jak zajmuje się Państwa sprawami radca prawny w procesach sądowych? Podchodzimy do powierzonych nam spraw z zaangażowaniem. Dochowujemy wyznaczonych terminów, a także prowadzimy sprawy sądowe przejrzyście - transparentność wobec Klientów to w naszej kancelarii prawnej podstawa. W naszej kancelarii prawnej prowadziliśmy wiele spraw sądowych tych większych i drobniejszych. Łącznie zajmowaliśmy się sprawami o wartości wielu milionów złotych, ale z pewnością jednym z największych sukcesów była w 100% wygrana sprawa o zapłatę ponad 1000000 euro, którą prowadził osobiście radca prawny dr Rafał R. Wasilewski

Tyle warta była dotychczas największa sprawa, w której nasza kancelaria prawna odniosła sukces. Radca prawny dr Rafał R. Wasilewski wygrał dla Klientki sprawę o zapłatę takiej właśnie kwoty.
ponad 0 euro
100%
Zaangażowanie
100%
Terminowość
100%
Transparentność