Opinie prawne i ekspertyzy

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Czym jest opinia prawna lub ekspertyza prawna?

W niektórych sprawach krótka porada prawna nie jest wystarczająca. Przy złożonych, skomplikowanych albo poważnych zagadnieniach oferujemy Państwu możliwość zlecenia naszej kancelarii prawnej sporządzenia opinii prawnej albo ekspertyzy prawnej. Taka opinia prawna albo ekspertyza prawna zazwyczaj jest pożądana przez przedsiębiorców albo instytucje, gdy podjęcie jakiejś kluczowej lub strategicznej decyzji chcą poprzez pogłębioną analizą prawną możliwości określonych działań albo wyjaśnienia sytuacji prawnej. Po otrzymaniu zlecenia sporządzenia opinii prawnej lub ekspertyzy prawnej radca prawny zapoznaje się z problematycznym zagadnieniem i przeprowadza analizę prawną. Wyniki tej analizy zawierane są we wnioskach opinii czy ekspertyzy.

Przesłanie zlecenia opinii lub ekspertyzy prawnej

Po przekazaniu zlecenia sporządzenia opinii prawnej lub ekspertyzy prawnej zapoznajemy się wstępnie z Państwa pytaniem i zagadnieniem. Następnie informujemy, czy podejmiemy się opracowania danej opinii w naszej kancelarii radcy prawnego

Analiza przedstawionego zagadnienia

Gdy podejmiemy się przygotowania opinii lub ekspertyzy prawnej, analizujemy przepisy prawne, literaturę przedmiotu, orzecznictwo oraz ewentualnie inne dokumenty posiadające znaczenie prawne, aby ustalić, jaka powinna być odpowiedź na Państwa pytania

Sporządzenie opinii lub ekspertyzy prawnej

Wyniki przeprowadzonej analizy radca prawny zawiera w opinii prawnej lub ekspertyzie prawnej, przedstawiając dane zagadnienie, wnioski oraz podstawy prawne przedstawionego stanowiska oraz zwięzłe konkluzje i ewentualne rekomendacje

Czego może dotyczyć opinia prawna lub ekspertyza prawna?

Opinia prawna lub ekspertyza prawna może dotyczyć w zasadzie każdego zagadnienia. Zwykle są to złożone i nietypowe zagadnienia albo pytania. Może być to opinia na temat interpretacji przepisu prawnego, który budzi wątpliwości, a może być to analiza prawna, czy dane działanie firmy jest prawidłowe pod kątem prawnym. Poniżej przedstawiamy, jakich tematów mogą dotyczyć opinie lub ekspertyzy

Mają Państwo zapytanie w innej sprawie?

Dlaczego nasza kancelaria prawna?

Posiadamy bogate doświadczenie w analizie złożonych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Nasza kancelaria prawna zajmowała się m.in. opiniowaniem złożonych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, prawa antymonopolowego (ochrony konkurencji), prawa zamówień publicznych czy prawa oświatowego. Właściciel kancelarii radca prawny dr Rafał R. Wasilewski, zajmując się prawem także naukowo, wielokrotnie w publikowanych artykułach prawniczych analizował skomplikowane teoretyczne i praktyczne zagadnienia prawne. Ponadto posiada doświadczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych z ramienia organizacji takich jak np. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.