Audyt prawny (compliance)

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Jak radca prawny może pomóc w compliance?

Compliance jest obszarem działalności, który ma na celu zapewnienie zgodności działalności z normami czy zaleceniami. Przede wszystkim compliance to zapewnienie działania firmy lub instytucji z prawem (ale też innymi normami postępowania, w tym dobrowolnie przyjętymi kodeksami etycznymi). Dzięki procedurom zgodności przedsiębiorca ma możliwość zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. Compliance pomaga minimalizować ryzyko braku zgodności działalności z prawem. Nasza kancelaria prawna wspiera klientów przy wdrażaniu systemu zarządzania zgodnością. Radca prawny może przeprowadzić audyt prawny, przygotować wewnętrzne procedury compliance oraz wspierać przy ich wdrożeniu i stosowaniu

Opracowanie systemu i dokumentacji compliance

Nasza kancelaria prawna pomoże w opracowaniu procedur z zakresu compliance oraz dokumentacji wewnętrznej pozwalającej na przestrzeganie zgodności działania firmy z prawem

Audyt prawny pod kątem compliance

Radca prawny przeprowadzi audyt aktualnego stanu zgodności działalności z prawem oraz przedstawi zalecenia co do wprowadzenia albo zmiany systemu compliance

Wsparcie przy wdrożeniu compliance

W naszej kancelarii prawnej zajmujemy się także pomocą przy wprowadzeniu compliance w życie, m.in. poprzez szkolenie pracowników oraz wsparcie przy bieżącym czuwaniu nad zgodnością

Compliance - zakres spraw

Compliance polega na kompleksowym zapewnieniu działalności przedsiębiorstwa z prawem. Zapewnienie zgodności wymaga podjęcia odpowiednich działań na wielu płaszczyznach fukcjonowania firmy. W szczególności przy wprowadzeniu compliance należy uwzględnić regulacje prawne dotyczące takich gałęzi prawa jak w szczególności:

Mają Państwo dodatkowe pytania?