Blog naszej kancelarii

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

Spis treści

Liczne ograniczenia działalności gospodarczej wywołane epidemią COVID-19 wymuszają wprowadzenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz np. zmian dotyczących składek ZUS oraz pożyczek na bieżącą działalność gospodarczą obecnie jest możliwość uzyskania środków pieniężnych z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). W ramach działań dotyczących Tarczy Antykryzysowej (Tarczy Finansowej) sektor mikrofirm oraz MŚP (małych i średnich przedsiębiorców) może ubiegać się o subwencje finansowe.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców jest udzielane na wniosek. Ważne jest, że taki wniosek nie wymaga złożenia w postaci papierowej. Trzeba go złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem jednego z banków biorących udział w realizacji programu.

Ile pieniędzy można uzyskać?

Łącznie na wsparcie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przeznaczone zostało 75 mld zł. Jednostkowa subwencja dla firmy (maksymalna kwota subwencji) wynosi aż 324.000 zł. Wysokość subwencji przyznawanej w ramach Tarczy Antykryzysowej jest jednak zależna od liczby osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2019 r.) oraz spadku przychodów ze sprzedaży (co najmniej 25%). Trzeba pamiętać, że przy rozstrzyganiu wniosków ważna jest kolejność złożenia wniosku (z uwagi na kwotę przeznaczoną na realizację programu). Środki uzyskane w ramach subwencji mogą mieć charakter bezzwrotny w aż 75% (minimalny zwrot subwencji wynosi 25%).

Czy subwencja łączy się z innymi formami wsparcia?

Tak, pomoc w ramach subwencji z programu realizowanego przez PFR kumuluje się z innymi formami wsparcia. Więcej o kumulacji wsparcia związanego z COVID-19 można dowiedzieć się na stronie internetowej UOKiK.

Czy każdy mikro-, mały albo średni przedsiębiorca może uzyskać subwencję?

Niestety nie. Program przewiduje kilka wymogów, które trzeba spełnić. Między innymi działalność gospodarcza musiała być prowadzona na dzień 31 grudnia 2019 r. Innym z podstawowych wymogów uzyskania środków finansowych w programie PFR jest spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Więcej o programie subwencji na stronie internetowej PFR