publikacja prawo radca prawny

Nowe publikacje prawnicze

Koniec roku okazał się być bardzo owocny w publikacje naukowe naszej kancelarii. Otóż na przełomie roku ukazały się aż 3 artykuły naukowe radcy prawnego dr Rafała R. Wasilewskiego w poważanych czasopismach prawniczych: Państwo i Prawo, Przegląd Legislacyjny oraz internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny.