Stała obsługa prawna przedsiębiorców i instytucji

Na czym polega stała obsługa prawna?

Prowadząc działalność gospodarczą warto zastanowić się nad skorzystaniem z usługi stałej obsługi prawnej świadczonej przez doświadczonego radcę prawnego lub adwokata. Dzięki obsłudze prawnej przedsiębiorca albo instytucja nie musi samodzielnie martwić się o zgodność z prawem swojej działalności – przedsiębiorca koncentruje się na biznesie, urząd na swoich zadaniach, a radca prawny troszczy się o to, by działania te był zgodne z prawem.

Stała obsługa prawna w skrócie sprowadza się do tego, że radca prawny lub adwokat pozostaje do dyspozycji klienta na ustalonych w umowie warunkach i wspiera go pod kątem prawnym w jego działalności. W ramach stałej obsługi prawnej kancelaria pomaga klientom w różnych aspektach.

Przykład 1

Firma negocjuje umowę. Chcą Państwo, aby umowa była dla firmy korzystna i zabezpieczała interesy w razie jakichkolwiek komplikacji przy wykonaniu umowy albo gdyby kontrahent okazał się nierzetelny. W ramach stałej obsługi prawnej mogą Państwo zlecić Kancelarii opracowanie projektu umowy albo zaopiniowanie projektu otrzymanego od kontrahenta.

Przykład 2

Kontrahent przesyła wezwanie do zapłaty i zarzuca wadliwe wykonanie umowy. W ramach stałej obsługi prawnej mogą Państwo przekazać pismo od kontrahenta radcy prawnemu, a kancelaria przekaże kontrahentowi odpowiedź w Państwa imieniu.

Przykład 3

Zatrudniają Państwo pracowników i chcą Państwo wprowadzić wewnętrzną dokumentację dotyczącą zatrudnienia, a ponadto potrzebują Państwo wsparcia co do wdrażania w swojej firmie albo instytucji rozwiązań zgodnych z prawem (np. odpowiednie rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych – RODO). Dzięki stałej obsłudze prawnej radca prawny opracuje dla Państwa odpowiednią dokumentację i pomoże ją prawidłowo wdrożyć.

Przykład 4

Prowadzą Państwo spółkę i w związku z działalnością organów spółki poszukują Państwo wsparcia prawnego w opracowywaniu projektów uchwał oraz innych dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania spółki. Radca prawny w ramach obsługi prawnej sporządzi dla Państwa projekty wszelkich wewnętrznych dokumentów potrzebnych w działalności spółki.

 

Powyższe sytuacje mają charakter jedynie poglądowy, ponieważ stała obsługa prawna polega na kompleksowym wsparciu prawnym przez kancelarię i nie ogranicza się tylko do podanych przykładów.

Najczęstsze czynności w ramach stałej obsługi prawnej

prawnik przygotowujący dokumenty
 • przygotowywanie umów oraz dokumentów wewnętrznych (regulaminów, statutów, uchwał itp.)
 • obsługa organów spółek, urzędów lub instytucji
 • analizowanie i opiniowanie umów przekazanych przez kontrahentów
 • udzielanie porad prawnych w bieżącej działalności firmy, w tym w zakresie prawa spółek oraz prawa pracy (sprawy pracownicze)
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z działalnością firmy
 • informowanie o zmianach zachodzących w prawie istotnych z punktu widzenia działalności firmy
 • opiniowanie lub prowadzenie korespondencji w sprawach spornych (np. z kontrahentami, klientami)
 • opiniowanie lub prowadzenie korespondencji z urzędami i instytucjami
 • wsparcie w negocjacjach umów i porozumień z kontrahentami pod kątem prawnym, zabezpieczeń interesów firmy
 • windykacja należności (wezwania do zapłaty)
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych (przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji i innych pism procesowych, reprezentowanie podczas rozpraw sądowych)
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
 • wsparcie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi
 • wsparcie w sprawach korporacyjnych (sprawy spółkowe)

Dlaczego stała obsługa prawna?

Stała obsługa prawna jest rozwiązaniem korzystnym dla firm i instytucji. Zawarcie umowy o stałą obsługę prawną gwarantuje, że sprawami Państwa firmy lub instytucji będą zajmowali się prawnicy, którzy znają Państwa firmę lub instytucję oraz jej specyfikę działalności – strukturę organizacyjną, wewnętrzne regulacje, strategię działania, praktykę, branżę, produkty i usługi (ofertę). Nie ma wówczas konieczności wyjaśniania za każdym razem przy korzystaniu z pomocy prawnej powyższych kwestii nowej kancelarii. Dzięki stałej obsłudze prawnej – w ustalonym zakresie (wymiarze) współpracy – mają Państwo zapewnione, że kancelaria będzie do Państwa dyspozycji w określonym wymiarze miesięcznym, a w przypadku konieczności pomocy prawnej w szerszym zakresie – również nie pozostawiamy naszych klientów bez wsparcia. Stała obsługa prawna wpływa również na obniżenie kosztów firmy lub instytucji (stawki wynagrodzenia przy stałej obsługi prawnej są korzystniejsze niż w przypadku wyceny zleceń indywidualnych). Dzięki stałej obsłudze prawnej Państwa sytuacja prawna jest pod kontrolą, a kancelaria dokłada starań, aby prowadzenie działalności gospodarczej było dla Państwa bezpieczne pod kątem prawnym.

Stała obsługa prawna w naszej kancelarii radcy prawnego

blog-tło
 • stała obsługa prawna realizowana jest na podstawie podpisanej umowy
 • wynagrodzenie z tytułu stałej obsługi prawnej ma charakter ryczałtowy (abonamentowy) za określoną miesięczną liczbę godzin (np. 5, 10, 15, 20, 30, 40 godzin)
 • wynagrodzenie jest obliczane według preferencyjnej stawki godzinowej (również czas poświęcony ponad wymiar ustalonej współpracy jest płatny dodatkowo według korzystniejszej stawki wynagrodzenia)
 • wymiar stałej obsługi prawnej oraz wysokość wynagrodzenia podlega indywidualnemu uzgodnieniu (stosownie do zapotrzebowania Państwa firmy lub instytucji)
 • pakiet stałej obsługi prawnej można modyfikować (zmniejszyć albo zwiększyć)
 • uzyskują Państwo dostęp do Panelu Klienta, który umożliwia wgląd w powierzone kancelarii sprawy, w tym dokumenty i podejmowane czynności
 • na koniec miesiąca wraz z fakturą otrzymają Państwo wykaz czynności podjętych przez kancelarię oraz wykaz poświęconego czasu
 • stała obsługa prawna może obejmować dyżury w siedzibie Państwa firmy lub urzędu
 • usługę stałej obsługi prawnej – dzięki narzędziom informatycznym – oferujemy z powodzeniem dla firm, urzędów i instytucji zlokalizowanych w Szczecinie, na terenie woj. zachodniopomorskiego, całego kraju, a także posiadających siedzibę za granicą

Zapraszamy do kontaktu i uzyskania bezpłatnej wyceny stałej obsługi prawnej Państwa firmy lub instytucji