Prawo antymonopolowe i konkurencji

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Czym jest prawo antymonopolowe i prawo konkurencji?

Gdy mówimy o prawie antymonopolowym, mamy na myśli przepisy prawne dotyczące zakazów określonego działania w obrocie gospodarczym na rynku właściwym. Przedmiotem prawa antymonopolowego jest nadużywanie pozycji dominującej, porozumienia ograniczające konkurencję oraz koncentracja przedsiębiorców. Przepisy prawa antymonopolowego odnajdziemy zarówno w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (polskie prawo konkurencji), jak i przepisach prawa Unii Europejskiej (art. 101 i 102 TFUE). Oprócz tego prawo antymonopolowe regulują inne akty prawne. Przykładowo, w odniesieniu do rynku rolno-spożywczego zagadnieniem związanym z prawem antymonopolowym jest nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Warto pamiętać, że o ile naruszenie prawa antymonopolowego może wiązać się przede wszystkim postępowaniem przed Prezesem UOKiK, o tyle możliwe jest także prywatna egzekucja naruszenia reguł konkurencji (dochodzenie odszkodowania za naruszenie reguł konkurencji).
Z kolei prawo konkurencji rozumiemy jako przepisy dotyczące uczciwego uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Chodzi o przestrzeganie w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pomocy prawnej w tym zakresie może poszukiwać zarówno poszkodowany czynem nieuczciwej konkurencji, jak i przedsiębiorca, któremu takie zachowanie się zarzuca.
W opisanym zakresie nasza kancelaria może udzielić pomocy prawnej w następujących zagadnieniach:

Nie znaleźli Państwo interesującej Państwa sprawy ?

Radca prawny od prawa antymonopolowego i konkurencji

W ramach swojej kariery naukowej i zawodowej radca prawny dr Rafał R. Wasilewski wielokrotnie zajmował się skomplikowanymi zagadnieniami prawa antymonopolowego i konkurencji. Oprócz naukowej analizy tych zagadnień prawnych (m.in. rozprawa doktorska poświęcona postępowaniu dowodowemu przed Prezesem UOKiK), mecenas Wasilewski uczestniczył w opracowywaniu ekspertyz w procesie legislacyjnym. W ramach prowadzonej kancelarii radca prawny dr Rafał R. Wasilewski dokonywał audytu compliance zgodności działalności przedsiębiorców z prawem antymonopolowym, sporządzał opinie prawne dotyczące prawa antymonopolowego, a także udzielał wsparcia w postępowaniach i przeszukaniach prowadzonych przez UOKiK. Rownież obszar prawa konkurencji (czynów nieuczciwej konkurencji) jest przedmiotem działalności doradczej oraz spraw sądowych prowadzonych przez naszą kancelarię (m.in. nieuczciwe oznaczenia, informacje wprowadzające w błąd, naśladownictwo produktów).