Prawo gospodarcze jest jednym z obszarów prawa, który cechuje się tym, że reguluje w sposób szeroki prowadzenie działalności gospodarczej. Do tej gałęzi prawa zaliczamy prawo gospodarcze publiczne oraz prawo gospodarcze prywatne.

Prawo gospodarcze publiczne zajmuje się w szczególności funkcjonowaniem organów administracji gospodarczej, a także zasad podejmowania, wykonywania i zakańczania działalności gospodarczej. Natomiast o prawie gospodarczym prywatnym mówimy w odniesieniu do tej gałęzi prawa, która zajmuje się stosunkami prawnymi pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego.

Szeroko rozumiane prawo gospodarcze obejmuje w szczególności:

 • prawo działalności gospodarczej
 • prawo regulacyjne
 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo konsumenckie
 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów gospodarczych (umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa dostawy, umowa leasingu, umowa kontraktacji, umowa o współpracy, umowa agencyjna, umowa kontraktacji, umowa spółki, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa komisu i inne)
 • prawo upadłościowe
 • prawo restrukturyzacyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo pomocy publicznej
 • prawo przewozowe (umowa przewozu, umowa spedycji, CMR, szkody w transporcie i inne)
 • prawo nieruchomości komercyjnych (umowa na roboty budowlane, umowy deweloperskie, umowy podwykonawcze, umowy najmu i dzierżawy)
 • prawo morskie
 • prawo Internetu (e-commerce)
 • … i wiele innych bardziej szczegółowych dziedzin prawa.
 • Radca prawny - specjalista od prawa gospodarczego

  Zwyczajowo mówi się, że adwokaci zajmują się prawem karnym i rodzinnym, za to radca prawny specjalizuje się w prawie gospodarczym. O ile obecnie coraz częściej specjalizacja danego adwokata lub radcy prawnego jest kwestią indywidualną, nasza kancelaria radcy prawnego koncentruje się na profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa gospodarczego.

 • Usługi radcy prawnego w zakresie prawa gospodarczego

  Z uwagi na to, że prawo gospodarcze składa się z wielu bardziej szczegółowych dziedzin, radca prawny może udzielić wsparcia w wielu kwestiach prawnych. W szczególności radca prawny może w ramach doradztwa prawnego udzielić porady prawnej na temat dotyczący prawa gospodarczego (np. wyjaśnić, jakie prawa ma podwykonawca robót budowlanych wobec generalnego wykonawcy albo inwestora). Również na radcę prawnego można liczyć w przypadku analizy konkretnej umowy, a także, gdy umowa dopiero jest potrzebna (sporządzenie umowy, wsparcie w negocjacjach co do jej treści). Zastanawiając się albo planując rozpoczęcie działalności gospodarczej także warto skorzystać z usług radcy prawnego - doradzi, jak rozpocząć działalność gospodarczą, jakich formalności dopełnić, jaką formę działalności wybrać. W przypadku spółek radcy prawnemu możemy powierzyć przygotowanie dokumentacji (np. umowy spółki, statutu), a dla funkcjonującej spółki - projektów uchwał czy regulaminów. Warto wiedzieć, że wiele firm stale współpracuje z radcą prawnym, co pozwala na kompleksowe wsparcie prowadzonej działalności na bieżąco (stała obsługa prawna). Wreszcie, gdy np. wejdziemy w spór z kontrahentem, radca prawny może reprezentować nas w sądzie (np. dochodzić zapłaty za niezapłaconą fakturę). W pewnych przypadkach skorzystanie z zastępstwa procesowego przez adwokata lub radcę prawnego może być wręcz niezbędne (np. w sprawach własności intelektualnej).

 • Radca prawny w procesach gospodarczych

  Radca prawny może reprezentować swoich klientów przed sądem, w tym również w sprawach gospodarczych. Obecnie sprawy gospodarcze są skomplikowane, a ponadto zauważa się coraz większe wyspecjalizowanie sądownictwa gospodarczego. Oprócz tego, że spory gospodarcze rozstrzygane są co do zasady w szczególnym (odrębnym) postępowaniu w sprawach gospodarczych, to w przepisach występują wyspecjalizowane sądy i procedury związane z konkretnymi aspektami działalności gospodarczej. Przykładowo, po pomoc radcy prawnego warto sięgnąć w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej przed sądem własności intelektualnej czy w sprawach zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą czy sądem zamówień publicznych. Również w przypadku nałożenia kary przez Prezesa UOKiK w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów można powierzyć prowadzenie sprawy przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie radcy prawnemu.

 • Kancelaria prawa gospodarczego w Szczecinie

  Jeżeli szukają Państwo adwokata lub radcy prawnego w Szczecinie specjalizującego się właśnie w sprawach gospodarczych oraz prawie gospodarczym, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią radcy prawnego. Jako kancelaria prawa gospodarczego ukierunkowaliśmy się na pomocy prawnej dla przedsiębiorców, spółek, urzędów, instytucji oraz osób prywatnych w obrębie naszej specjalizacji - prawa gospodarczego. Nasza kancelaria radcy prawnego świadczy usługi prawne nie tylko w mieście Szczecin i klientów z województwa zachodniopomorskiego, ale także - coraz częściej - dla klientów z innych miast Polski oraz klientów zagranicznych.